Vangin toimeentulo

Kela maksaa perustoimeentulotuen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää kotikunta.

Toimeentulotukea haetaan aina ensin Kelasta. Jos haet tukea asioihin, joista vastaa kunta, pyydä Kelaa siirtämään hakemus kotikuntaasi.

Muutoin kielteisen päätöksen tullessa asiakkaan on tehtävä uusi hakemus kuntaan.

Lue lisää Kela-etuuksista ja toimeentulotuesta

Vankilan maksamat tulot

Käyttöraha

Vanki saa aina käyttörahaa. Käyttörahaa kutsutaan usein makuurahaksi. Käyttörahaa maksetaan 1,60 €/päivä. Sen saavat kaikki vangit jokaiselta rangaistusajan päivältä.

Vasta saapuneelle vangille voidaan maksaa 14 päivän käyttöraha etukäteen välttämättömiä hankintoja varten, jos hänellä ei ole rahaa.

Toimintaraha
Käyttörahan lisäksi vanki saa toimintarahaa osallistumispäivistä.

Osallistumispäivät ovat päiviä, jolloin vanki osallistuu jollakin tavalla vankilan toimintoihin. Vangilla on velvollisuus osallistua näihin toimintoihin. Vankilan toiminnot voivat olla muun muassa työtä, kursseja tai erilaisia ohjelmia esimerkiksi päihteettömyyden tukemiseksi.

Toimintarahaa maksetaan kolmessa luokassa:

1. toimintarahaluokka 3,01 €/päivä
2. toimintarahaluokka 4,62 €/päivä
3. toimintarahaluokka 7,35 €/päivä

Suljetuissa vankiloissa käytössä ovat toimintarahaluokat 1 ja 2. Avolaitoksissa ovat käytössä toimintarahaluokat 2 ja 3. Toimintarahan suuruuteen vaikuttaa rangaistusajan suunnitelman eteneminen.

Vanki voidaan vapauttaa velvollisuudesta osallistua vankilan toimintoihin. Osallistumispäivistä voi saada vapautuksen terveydentilan, toimintakyvyn, iän tai turvallisuussyiden takia.

Palkka

Palkkaa maksetaan vain muulle kuin Rikosseuraamuslaitokselle tehtävistä avolaitostöistä, esimerkiksi Metsähallituksen töistä.

Lisätietoja vankirahoista on Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/taytantoonpano/toiminnot/ansiotjarahankaytto.html

Vankitili

Vangin rahat maksetaan Rikosseuraamuslaitoksen prepaid-maksukortille.

Prepaid-kortti annetaan jokaiselle vangille suljetuissa vankiloissa. Avovankiloissa maksukortti on käytössä niillä henkilöillä, joilla ei ole omaan pankkitiliin kytkettyä pankkikorttia. Kortti kuoletetaan, kun vanki vapautuu. Samalla varat siirretään vangin omalle pankkitilille. Jos vangilla ei ole pankkitiliä, hän saa rahat käteisenä.

Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla on ohjeet rahan lähettämisestä vangille.

Lyhyesti

• Kaikki vangit saavat vankilassa käyttörahaa.
• Kun vanki osallistuu vankilan toimintoihin, hän saa käyttörahan lisäksi toimintarahaa.
• Palkkaa vanki voi ansaita ulkopuolisille tehdystä työstä.