Toimeentulo vankilasta vapautuessa

Jos vapautuu vankilasta vailla tuloja, voi hakea toimeentulotukea. Lisäksi täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, mikäli on tarve saada työttömyysturvaa tai hakea jatkossakin toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukihakemuksen voi tehdä etukäteen. Hakemukseen on lain mukaan annettava päätös seitsemässä arkipäivässä, joten se kannattaa toimittaa Kelaan ainakin pari viikkoa ennen vapautumista.

Toimeentulotuen perusosa lasketaan vapautumispäivästä alkaen kuukauden loppuosalle.

Jos hakija tarvitsee kunnan myöntämää täydentävää toimeentulotukea, esimerkiksi vaatteisiin tai kodintarvikkeisiin, on hakemus siitä huolimatta toimitettava ensin Kelaan. Kelan päätöksen jälkeen voi tehdä uuden hakemuksen kuntaan tai pyytää Kelaa toimittamaan hakemuksen suoraan kotikuntaan.

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta saat Kelan sivuilta täältä.

Työttömäksi ilmoittautuminen

Vapautumisen jälkeen on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi te-palveluihin, jotta voi saada työttömyysturvaa. Te-palveluissa selvitetään, onko hakijalla oikeutta työttömysturvaan ja tehdään asiasta lausunto Kelaan (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassaan (ansiosidonnainen päiväraha).

Myös toimeentulotukilaki edellyttää, että hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi.

Kelan etuudet vapautumisvaiheessa

Eläke- ja vammaisetuuksien maksu jatkuu automaattisesti vapautuessa tai koevapauden alussa, ellei tilanteessa ole tapahtunut muutoksia. Muita Kelan maksamia, vankeuden vuoksi keskeytettyjä etuuksia on haettava uudelleen. Vankila ilmoittaa vapautumisesta Kelaan.

Etuuden maksaminen aloitetaan vapautumista tai koevapauden alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Jos koevapaus perutaan määräajaksi (enintään kuukausi), etuuden maksamista ei keskeytetä. Jos koevapaus perutaan kokonaan, etuuden maksaminen keskeytetään kolme kuukautta vankilaan paluun jälkeen (samoin kuin tuomiota aloitettaessa).

Keskeytystä ei kuitenkaan voida tehdä, jos henkilö pääsee ehdonalaiseen vapauteen ennen kuin kolme kuukautta on kulunut.