Vapautumassa vailla asuntoa?

Vapautuvan vangin mahdollisuus saada asunto vapailta markkinoilta ja kunnista voi olla vaikeaa. Erityisen hankalaa asunnon saaminen on isoissa kaupungeissa.

Asia kannattaakin laittaa vireille vankilassa hyvissä ajoin, ettei joudu siviilissä turvautumaan kaverin sohvaan.

Asuntoa etsiessä on tärkeää selvittää oman kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut. Vankila-aikana voi rakentaa verkostoja vankilan ulkopuolella oleviin tukijärjestöihin, ettei ole niin ”tyhjän päällä” vapautuessa.

Löydä itsellesi sopiva asumismuoto

Asuntoa voi hakea kaupungilta sekä kunnassa toimivista vuokrataloyhtiöistä noin kolme kuukautta ennen vapautumista. Lisäksi kannattaa katsella yksityisten vuokranantajien ilmoituksia lehdistä ja netistä.

Myös järjestöillä ja säätiöillä on vuokrattavana asuntoja.

Tuetut asumisvaihtoehdot voivat olla myös hyvä vaihtoehto. Niissä on työntekijöitä, jotka auttavat siviilissä selviytymisessä. Tuettuja asuntoja tarjoavat järjestöt eri puolilla maata ja niiden kautta pääsee todennäköisimmin kiinni omaan vuokra-asuntoon. Tuettua asumista tarjoaa mm. Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Asunto ensin -asuminen tarkoittaa paikkoja, joissa asukkaat saavat käyttää päihteitä. Ne lähtevät ajatuksesta, että asunto on perusoikeus ja lähtökohta kaikelle muulle. Myös näissä paikoissa on tarjolla tukea, mutta jonot voivat olla pitkiä.

Kuinka valmistautua vapautumisen lähestyessä?

Ota asuntoasia puheeksi vankilan työntekijän kanssa, kun sinulle tehdään vapauttamissuunnitelmaa. Kerro suoraan, jos asuntoa ei ole tiedossa. Jos tuomio on lyhyt, kerro asia heti.

Parhaimmillaan suunnitelma laaditaan monien tahojen yhteistyönä. Mukana voi olla viranomaisten lisäksi järjestöjen työntekijöitä. Selviteltäviä asioita asumisen lisäksi voivat olla mm. velka- ja ulosottojärjestelyt, terveydenhoito, lasten tapaamiset, opiskelu ja työelämä sekä ihmissuhteet.

Asioiden järjestelyssä ja yhteydenpidossa kotikuntaan auttavat vankilan sosiaalityöntekijä, erityisohjaaja tai rikosseuraamusesimies. Suunnitelmaa tehtäessä voi pyytää, että saa tutustua tuettuihin asumisvaihtoehtoihin.

Hakemuksia voi lähettää myös suoraan kotikunnan tai kotipaikkakunnan järjestöjen asumispalveluihin, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla asunnon löytäminen ilman viranomaisten tai järjestöjen apua saattaa olla hankalaa.

Jos asunto ei järjesty ennen vapautumista, kannattaa olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimistoon ja pyytää sieltä tuen tarpeen arviointia.

Mistä apua?

Viime vuosina pitkäaikaisasunnottomien tilanne on hieman parantunut valtakunnallisten asunnottomuusohjelmien myötä, mutta liian moni vanki vapautuu silti kadulle. Moni saattaa olla myös jo ”jonossa” johonkin heille sopivaksi arvioituun yksikköön, mutta jonotusaika muodostuukin yllättävän pitkäksi ja sillä välinkin on asuttava jossain.

Tästä syystä huolellinen valmistautuminen hyvissä ajoin parantaa vapautuvan asunnottoman lähtöasemaa kriittisessä vaiheessa, kun paluu siviiliin on edessä.

Voit myös selvitellä oman kuntasi asumispalveluja ja reittejä niihin ottamalla yhteyttä vapautuven asumisen asiantuntijaan:

Mia Juselius, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki
puh. 050 4124 310
sähköposti mia.juselius@krits.fi

Facebookissa:
Vapautuvien asuminen -sivusto
Krits Mia Juselius