Tukiasunnot

RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiöllä on yhteensä 63 tukiasuntoa pääkaupunkiseudulla. RETSin tukiasunnot on tarkoitettu vankilasta asunnottomina vapautuville, kuntoutumiseen sitoutuneille ihmisille.

RETS-kodit ovat yksiöitä ja kaksioita kerrostaloissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Vuokrasopimuksen lisäksi tarvitaan sopimus yksilöllisestä asumisen tuesta.

Työskentely

Työskentelytapamme on ratkaisukeskeinen. Mietimme yhdessä asiakkaan elämää ja toiveita. Kuntoutuksessa asiakas oppii erottamaan, mistä asioista itselle rakentuu hyvä elämä, ja millä keinoilla siihen voisi päästä. Yhteisenä tavoitteena on onnistunut asuminen ja mielekäs arki.

RETS-kotien työntekijät auttavat asumisasioissa, mutta myös kokonaisvaltaisesti hyvän arjen saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että asiakkaat löytäisivät itse aktiivisesti ratkaisuja omiin haasteisiinsa ja kuntoutumiseen.  

Me tarjoamme paikan ja välineitä, mutta jokainen rakentaa oman polkunsa. Lue työntekijöiden ajatuksia ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta. 

Essi-Allianssi

RETS on mukana Essi-Allianssissa, joka on Espoon kaupungin suunnittelema yhteistyömalli. Mallin tarkoituksena on yhteistyössä allianssin osapuolten kanssa kehittää uudenlaista ja kokonaisvaltaista palvelukonseptia runsaasti palveluja käyttävälle asiakasryhmälle.

Allianssissa ovat mukana Espoon kaupungin lisäksi Edistia, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Sininauha Oy ja Sininauhasäätiö.

Allianssin asiakkaat saavat palvelua Asunto ensin -periaatteella, jossa ajatuksena on ensin turvata asuminen ja sitten vasta aloittaa muu sosiaalinen kuntoutuminen.

Periaatteen mukaan asunto on siis päämäärän sijasta perustavanlaatuinen, ensimmäinen lähtökohta sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle.

Lue lisää Essi-Allianssista

Lisätietoja:

Allianssipäällikkö Heikki Laukkanen
Puh. 044 732 2741
palveluohjaus@essi-allianssi.fi