Miksi vankilaan voi joutua?

Kun aikuinen rikkoo lakeja, hän voi joutua siitä vankilaan.

Lait ovat yhdessä sovittuja sääntöjä, joita kaikkien pitää noudattaa.
Kun joku tekee rikoksen, hän rikkoo lakia.

Silloin kun lakia rikotaan, siitä saa rangaistuksen. Erilaisista rikoksista saa erilaisia rangaistuksia.

Vaikka isä tai äiti rikkoo lakia, se ei ole koskaan lapsen vika.