Perhesuhteet ja vapautuminen

Kun vankeusrangaistus lähenee loppuaan, monia uusia ajatuksia ja tunteita nousee pintaan. Hetkeä on odotettu hartaasti ja pitkään, eikä tilanteessa välttämättä huomaa tai halua nähdä haasteita. Perhesuhteet ja vapautuminen on kuitenkin omalla tavallaan haastava vaihe.

Vapauteen valmistautuminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, riippumatta siitä, asuuko perhe jatkossa yhdessä vai erikseen.

Vapautuminen lähestyy, mitä tulevaisuudessa tapahtuu?

Perheen roolit ovat muuttuneet vankeuden aikana. Tämä voi aiheuttaa syyllisyyttä vankilassa olevassa, joka ei voinut juurikaan auttaa tilanteessa.

Vapaudessa olevassa perheenjäsenessä voi taas herätä ärtymys siitä, että hän joutui kantamaan vastuun koko perheestä. Muuttuneeseen elämänrytmiin voi kaikkien osapuolten olla vaikea sopeutua.

Kuinka keskinäistä ymmärrystä voisi lisätä ja miten välttää jatkuva riitely? Joskus auttaa, kun puolisot vain kuuntelevat toisiaan ja kokemuksiaan sekä antavat toisilleen riittävästi aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.

Kaikilla osapuolilla on monenlaisia odotuksia ja toiveita tulevaisuuden osalta. Näistä on hyvä keskustella mahdollisimman avoimesti. Jos vankeutta edeltäneeseen aikaan on liittynyt mm. pettämistä, väkivaltaa tai päihteidenkäyttöä, huoli tulevaisuudesta saattaa olla suuri.

Myös lapsilla tai isovanhemmilla ja muilla sukulaisilla voi olla omia pelkoja. Asioista kannattaa keskustella niin lasten kuin aikuistenkin kesken. Joissakin tilanteissa avuksi voidaan tarvita myös ulkopuolisen henkilön tukea.

Vinkkejä, miten edetä ja mistä kannattaa keskustella?

On tärkeää muistaa, että ei lähde lupaamaan liikoja. Erityisesti lapset muistavat annetut lupaukset ja lähtevät nopeasti “velkomaan” niitä. On hyvä lähteä liikkeelle rauhallisesti ja uutta tilannetta tunnustellen.

Kaikkien osapuolten on hyvä kuulostella, millaisia toiveita toisilla on tulevaisuuden suhteen.
Muita tärkeitä puheenaiheita ovat mm.

  • Huolet ja pelot
  • Epäoikeudenmukaisuudet ja anteeksiantaminen
  • Luottamus
  • Perheen säännöt
  • Tarvitaanko johonkin ulkopuolista apua

Voit ottaa yhteyttä Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyöhön ja varata ajan edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen. Vastaanottotila sijaitsee Helsingissä. Neuvontaa saa myös ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta. Useista vankiloista voidaan järjestää keskustelu Etyöntekijän kanssa myös videoneuvotteluyhteyden kautta.

Tukea voi hakea myös oman kunnan sosiaalityöstä ja perheneuvolasta. Lisäksi parisuhdeongelmissa aikaa voi varata mm. kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Tutustu myös näihin

Opas vanhemmalle – sinulle jonka läheinen on pidätettynä tai vankilassa

Perhe- ja parisuhdeleirit 

Katso Lapsi- ja läheistyöstä kertova video