Miten hoidan vanhemmuutta tuomion aikana?

Vankeus ja ero perheestä muuttaa monia asioita, mutta vanhemmuuden ei tarvitse katketa vankeuteen. Sinun ei kannata ajatella, että suojelet lastasi katkaisemalla yhteydenpidon häneen. Kaikki tuntemamme lapset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että he tietävät vanhemman olevan turvassa ja pystyvät pitämään yhteyttä tähän.

Vankila voi olla lapselle pelottava paikka, mutta samalla tärkeä paikka, koska sinä asut siellä. Voit ohjata lastasi tutustumaan vankilaan lasten sivujen kautta jo ennen ensimmäistä käyntiään.

Näin hän tietää, että siellä on muuri, vartijoita ja koira saattaa olla nuuhkimassa portilla. Joissakin vankiloissa, esimerkiksi Vantaan vankilassa, on tehty myös kuvakirja, jossa voi nähdä, millaisia tiloja vankilan sisällä on.

Lapsen on tärkeää tietää, että pärjäät siellä missä olet. Kerro lapselle, että sinulla on säännölliset ruokailuajat, huone ja oma sänky, missä voit nukkua. Näin lapsen ei tarvitse huolehtia sinun voinnistasi, vaan hän saa keskittyä hänelle tärkeisiin asioihin, kuten koulun käyntiin ja kaverisuhteisiin.

Vankeusaika muuttaa perheen rooleja, kun toinen vanhemmista ei ole enää läsnä perheen arjessa. Toisaalta tapaamisissa ja puhelimessa kysellään samoja asioita kuin kotonakin: Miten koulu meni? Oletko tehnyt läksyt?

Mahdollisuuksia hoitaa vanhemmuutta tuomion aikana siis on, vaikka ne ovat toki rajallisia ja vankilakohtaisia. Laitoksilla on omat käytäntönsä mm. vierailuaikojen suhteen. Vankilan henkilökunta opastaa ja neuvoo tarvittaessa yhteydenpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lapsella on lain mukaan oikeus tavata ja pitää muulla tavoin yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa, jos se on lapsen edun mukaista.

Perhesuhteet rangaistusajan suunnitelmassa

Jokaiselle vangille on lain mukaan tehtävä rangaistusajan suunnitelma eli ransu. Ransu on henkilökohtaisesti sinulle ja sinun tarpeidesi pohjalta laadittu rangaistusajan suunnitelma, jonka sisältöön sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. Siihen kannattaa paneutua huolella heti jo sitä laadittaessa.

Ransun tekemisen ja päivityksen yhteydessä on hyvä tarkistaa, että tavoitteissa näkyy sosiaalisten suhteiden ja vanhemmuuden tukeminen, mikäli se on sinulle tärkeä tavoite.

Tätä ei voi tarpeeksi korostaa. Kun viranomaiset vaihtuvat, sinun ransusi on ja pysyy.

Ei kannata lyödä hanskoja tiskiin, jos joutuu taistelemaan saadakseen hoitaa omaa vanhemmuuttaan. Suomessa ollaan vasta tällä vuosituhannella kunnolla ymmärretty, että vangeillakin on perheet ja arviolta kymmenen tuhatta lasta elää vanhemman vankeuden varjossa. Haaste on yhteinen kunnille ja rangaistusten toimeenpanijoille.

Lapsen tapaaminen ja yhteydenpito tuomion aikana

Tuomion aikana on mahdollista tavata lasta eri tavoin. Tapaamistilojen taso ja sisustus vaihtelevat laitoksittain. Esimerkiksi lapsinäkökulmasta katsottuna ns. pleksitapaamiset eivät tunnu mukavilta.
Viime vuosina suljettuihin vankiloihin on avattu lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapset saavat koskettaa vanhempaansa tapaamisessa. Se helpottaa etenkin pienten lasten kanssa olemista.

Normaalien tapaamisten lisäksi vangeilla on mahdollisuus valvomattomiin tapaamisiin läheisten ihmisten kanssa. Lasten ei tarvitse olla vangin biologisia lapsia vaan kaikki perheessä elävät lapset voidaan lukea läheisiksi.

Valvomattoman tapaamisen kesto vaihtelee vankiloittain parista tunnista kuuteen tuntiin. Joissakin avolaitoksissa voi olla mahdollisuus viikonlopunkin mittaisiin tapaamisiin. Lue lisää yhteydenpidosta ja tapaamisista vankiloissa.

Valvomattomissa tapaamisissa voi keittää kahvia ja syödä jotain pientä. Suljetuissa vankiloissa vanki ostaa tarjottavat vankilan kanttiinista. Tapaamistilat on pyritty sisustamaan viihtyisiksi.
Jos valvomaton tapaaminen ei ole mahdollinen, vanki voi anoa valvottua lapsitapaamista. Lisäksi lapsi ja vanhempi voivat pitää yhteyttä kirjeitse ja vankilassa oleva voi soittaa vankilan korttipuhelimesta. Lapsi voi lähettää vangille sähköpostia. Lisäksi vanki voi pyytää lupaa käyttää video- ja skype-yhteyttä.

Lapsen tapaaminen tuomion aikana on mahdollista myös anomalla poistumislupaa, kun vankilassaoloajasta on kulunut kaksi kolmasosaa tai kysymyksessä on tärkeä syy. Tärkeä syy voi olla esimerkiksi tapaaminen lapsen opettajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

”Minut kutsuttiin pääkaupunkiseudulle viranomaistapaamiseen. Sain tapaamista varten yhden vuorokauden poistumisluvan tärkeä syy -perusteella. Asiaan tietenkin vaikutti, että yksi vankilan sosiaalityöntekijöistä esitteli asian päättäville henkilöille.” – vanki-isä blogikirjoituksessaan

Tuomion aikainen tuki vanhemmuudelle

Viranomaisten tulee pyrkiä tukemaan yhteydenpitoa niin, että vangin yhteydet läheisiin säilyisivät. Vankilan toimintaa, jossa ollaan yhteydessä vankien perheenjäseniin, kutsutaan perhetyöksi.

Toisissa vankiloissa tarjolla on enemmän ja toisissa vähemmän erimuotoista perhetyötä. Vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintaa, vanhempi-lapsi -ryhmiä, isän- ja äitienpäiviä sekä vastaavia tapahtumia järjestetään osassa vankiloita.

Tuomion aikainen tuki vanhemmuudelle toteutuu myös perhe- ja parisuhdeleireillä, joita järjestetään vankiloiden toimesta. Myös Rikoksettoman elämän tukisäätiö järjestää vuosittain neljä valtakunnallista perhe- tai parisuhdeleiriä.

Jokaiseen vankilaan on nimetty perhetyön yhdyshenkilö. Vanhemmuuden ongelmakohdissa voi varata aikaa keskusteluja varten vankilan sosiaalityöntekijälle tai pastorille. Mikäli et ole ollut lapsesi kanssa yhteydessä ennen tuomiota, on hyvä keskustella henkilökunnan kanssa siitä, miten ja missä vaiheessa lasta kannattaa lähestyä ja miten sen käytännössä tekee. Lue kirjoitus, missä isä kertoo lapselleen olleensa vankilassa.

Voit myös kysyä mahdollisista tapahtumista ja ylipäänsä neuvoa asioiden etenemisen osalta vankilan erityisohjaajilta, rikosseuraamusesimieheltä tai vartijalta. Joillakin työntekijöillä voi olla lisäksi perhetyön erikoistumiskoulutusta.

Aikaa voi varata myös kirkon perheasiain neuvottelukeskukseen, perheneuvolaan tai etsiä esimerkiksi järjestöjen tarjoamia perhetyön palveluita ja edetä asioiden selvittämisessä tätä kautta. Kunnilla on myös palveluita perhetyön kysymyksiin ja arjen tukea perheille.

Lapsi- ja läheistyö

Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyö on ainoa valtakunnallisesti rikosseuraamusasiakkaiden perheitä palveleva toiminta Suomessa.

Vastaanottotila sijaitsee Helsingissä. Voit ottaa yhteyttä ja varata meiltä ajan liittyen vanhemmuuden ja parisuhteen kysymyksiin. Neuvontaa saa myös ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta.

Useista vankiloista voidaan järjestää keskustelu Lapsi- ja läheistyön työntekijän kanssa myös videoneuvotteluyhteyden kautta.

Tutustu myös näihin

Lapselle kertominen vankeuden aikana

Parisuhteen haasteet vankeusaikana

Lapsi sijoitettuna kodin ulkopuolelle

Oppaita läheisille

Katso Lapsi- ja läheistyöstä kertova video