Perhe- ja parisuhdeleirit

Lapsi- ja läheistyön järjestämät perheleirit on tarkoitettu vangeille sekä heidän puolisoilleen ja lapsilleen. Perhe- ja parisuhdeleirejä järjestetään 4–5 vuodessa eri puolella Suomea. Niihin voi hakea kaikista Suomen vankiloista. Perheleirit ovat sisällöltään intensiivistä perhekuntoutusta.

Valinnoissa huomioidaan rangaistusajan suunnitelmassa olevat tavoitteet, perhekuntoutuksen tarve sekä perheen motivoituneisuus perhetyöhön. Valinnan tekee vankilan yhteistoimintatiimi rangaistusajan suunnitelmien pohjalta yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen laitosten turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

Perheleirit

Perheleirien tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, perheen tuen tarpeen ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittely sekä perheen voimavarojen ja jaksamisen tukeminen. Leirin aikana on ohjattuja teemaryhmiä aikuisille ja lapsille.

Aikuisten ryhmissä paneudutaan vanhemmuuden ja parisuhteen teemoihin. Lastenryhmissä käsitellään lasten kokemuksia vanhemman vankeudesta lapsen ikätason mukaan. Perheen yhteinen aika on tärkeää ja leirillä on tähän mahdollisuus.

Parisuhdeleirit

Parisuhdeleirit on tarkoitettu vangeille ja heidän puolisoilleen. Osaan on mahdollista ottaa lapset mukaan. Tavoitteena on parisuhteen ja sen voimavarojen tukeminen sekä vertaistuki.

Leireillä käsitellään ryhmissä sekä pareittain mm. parisuhteen historiaa, haasteita sekä voimavaroja. Kaikilla pariskunnilla on mahdollisuus myös pari- ja yksilötapaamisiin työntekijän kanssa.

Tutkija Petri Paju haastatteli kevään ja syksyn 2016 perheleirille osallistuneita aikuisia heidän kokemuksistaan noin puoli vuotta leirin jälkeen. Yleinen vaikutelma haastatteluista oli yksiselitteisen myönteinen. Jokainen vastaaja piti leiriä erittäin onnistuneena ja hyvänä kokemuksena. Tämä koski sekä miehiä että naisia.

Osallistujat muistivat leirin tarkkaan ja melko yksityiskohtaisesti. Leireillä ohjelmallinen aika ja perheiden oma aika olivat sopivassa suhteessa. Ryhmähenkeä kuvattiin älyttömän hyväksi tarkoittaen ryhmällä kaikkia osallistujia ohjaajat mukaan lukien. Vanhempien mukaan myös lapset olivat vertaistensa joukossa ja viihtyivät hyvin. – Lehti vangeille 2017

Hakeminen

Perheleireistä ilmoitetaan vankiloiden ilmoitustauluilla, RETSin Lapsi- ja läheistyön sivuilla ja Facebookissa. Hakemuksia saa vankiloista, tulostettua sivuiltamme tai tilaamalla Lapsi- ja läheistyön työntekijöiltä.

Molemmat puolisot täyttävät hakemukset ja toimittavat ne vankiloille. Vankila ilmoittaa valinnoista hakijoille.

Perheleirit ovat maksuttomia. Matkakustannuksistaan leirille perhe vastaa itse. Leiristä aiheutuviin kustannuksiin voi anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalitoimelta.

Seuraava leiri ja hakeminen

Tutustu Lapsi- ja läheistyöhön – tuemme lapsia ja heidän vanhempiaan rangaistuksen aikana.

Tiedustelut

Noora Alanen
vastaava ohjaaja
Lapsi- ja läheistyö
050 4478 051
noora.alanen@krits.fi