Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT)

VAT-verkosto järjestää koulutuksia ja seminaareja noin neljä kertaa vuodessa. Tapahtumissa käsitellään esimerkiksi rikostaustaisten asumisen tukeen, asunnottomuuden vähentämiseen ja kuntoutukseen liittyviä teemoja. Tapahtumat toimivat kuntien, hyvinvointialueiden, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, järjestöjen, seurakuntien ja muiden kohderyhmän kanssa työskentelevien yhteistyötahojen yhteisenä foorumina. VAT-tapahtumissa saadaan uutta tietoa, keskustellaan, verkostoidutaan ja kehitetään uusia työkäytäntöjä sekä yhteistyön muotoja.

VAT-verkoston tulevat tapahtumat 2024

Seuraavaksi:

25.9.2024 Webinaari

Vielä tänä vuonna:

11.12.–12.12.2024 Hämeenlinna

Lisätietoja
VAT-verkoston vastaava asiantuntija:

Ana-Elisa Lopez
p. 044 4936 038
ana.lopez@rets.fi

Kaikkien seminaaripäivien yhteisenä teemana vuonna 2024 on: Osallisuus ja toimijuus hyvinvointia lisäämässä. Lisätietoa ja tarkempi ohjelma julkaistaan tällä sivustolla myöhemmin.

Menneet tapahtumat 2024

Tampere 14-15.2.2024

Turku 22.5.–23.5.2024

 

Aiemmin järjestettyjen koulutusten ja seminaarien materiaalit löydät täältä.

 

Mikä on VAT-verkosto?

Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) tavoite on vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien henkilöiden asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. Verkosto toimii valtakunnallisesti. Toimintaa koordinoidaan Rikoksettoman elämän tukisäätiössä. VAT-verkosto on perustettu vuonna 2010. Verkostoon kuuluu eri puolilla Suomea 32 jäsenjärjestöä. VAT-verkoston kumppanuusjäseniä ovat Rikosseuraamuslaitos, Marttaliitto ry ja KRIS Suomen keskusliitto ry. VAT-verkoston toiminnnasta päättää työvaliokunta, joka valitaan aina vuosikokouksen yhteydessä jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden joukosta. Työvaliokunnassa on tänä vuonna kymmen jäsentä ja se kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.

Verkoston toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen varoilla.

Verkoston jäsenjärjestöt tuottavat asumisen tukipalveluita ja muuta tukea mm. henkilöille, joilla on rikostaustaa. Verkoston jäsenjärjestöillä on käytössään yhteensä yli 3000 asuntoa eri puolilla maata.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut toiminnasta tai verkoston uutiskirjeestä!

Mitä VAT-verkosto tekee?

  •  Järjestää eri paikkakunnilla seminaareja, koulutuksia ja työpajoja
  • Kehittää rikostaustaisten asumisen tukea
  • Rakentaa ja sujuvoittaa yhteistyötä kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien välillä
  • Tukee ammattilaisia ja kokemustaustaisia henkilöitä asumisen tukityössä
  • Kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä sekä yhteistyömalleista
  • Tuottaa materiaaleja
  • Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistuu julkiseen keskusteluun rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi, tukipalveluiden kehittämiseksi ja stigman vähentämiseksi

Vapautuvien asumisen tuen käsikirja verkossa

Tutustu  verkoston tuottamaan, vuonna 2020 päivitettyyn käsikirjaan.

Yhteystiedot

VAT-verkoston vastaava asiantuntija:

Ana-Elisa Lopez
p. 044 4936 038
ana.lopez@rets.fi

Rikoksettoman elämän tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki

Haluatko mukaan VAT-verkoston postituslistalle? Saat n. 3-4 kertaa vuodessa uutiskirjeen, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista! Tilaa tästä