Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Vapautuvien asumisen tuen verkosto sai uuden ilmeen

Vapautuvien asumisen tuen verkosto VAT aloitt joulukuussa 2023 visuaalisen ilmeen uudistamisprosessin RETSin viestinnän johdolla. VAT-verkoston vanha ilme oli luotu verkoston aloittamisen yhteydessä vuonna 2010, Lue lisää

Mistä apua, kun perhettä kohtaa yhden jäsenen tuomio?

Minun kohdallani, ei mistään. Kukaan ei kertonut mihin voisin kääntyä, keneltä pyytää apua omaan ahdistukseen tai kuka kertoisi miten asiat etenevät. Miten ja milloin Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

VN/23941/2023 Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta ensikertalaisuusaikaan siten, että vain ensimmäistä kertaa määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tulevat suorittaisivat rangaistuksestaan puolet vankilassa ennen ehdonalaiseen vapauttamistaan. Kaikki muut olisivat Lue lisää

Vapautuvien vankien tilanne on huolestuttava

Viimeaikaiset uutiset hallituksen suunnitelluista leikkauksista perustoimeentulon tukiin, sosiaalihuollon palveluihin ja järjestöjen rahoituksiin yhdistettynä Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävän kuntouttavan työn niukkoihin resursseihin ovat herättäneet perustavanlaatuisen huolen vapautuvien Lue lisää

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto lakivaliokunnalle

Asia: O 21/2024 vp Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytykset Rikosseuraamuslaitos on tehnyt kattavan ja selkeän raportin laitoksen tilanteesta muuttuneessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Raportissa nostetaan esille keskeiset ongelmat: Lue lisää

Kun kaikki romahtaa

Tämä oli ensitunne, kun kaikki alkoi paljastumaan. Alkujärkytyksen jälkeen sitä alkoi pohtimaan, suorastaan analysoimaan, että missä meni pieleen. Missä kohtaa äitiys petti lapsen? Mitä Lue lisää

Rikoksilla oireilevat tytöt on tavoitettava varhaisessa vaiheessa

Rikoksettoman elämän tukisäätiö järjesti 8.3. kansainvälisenä naistenpäivänä webinaarin, jossa käsiteltiin nuorten naisten asemaa rikollisjengeissä. Julkinen puhe katujengeistä ja nuorisorikollisuudesta puhuttaessa on usein hyvin poikakeskeistä, Lue lisää

Naiserityisen työn verkoston kannanotto: Suomen tulee sitoutua väkivallan torjumiseen teoin, ei vain sanoin

Sukupuolistunut ja naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma. Suomalaiset naiset kokevat muihin EU-maihin verrattuna toisiksi eniten väkivaltaa. Lähes joka toinen nainen Suomessa on Lue lisää

Uusi opas pariskunnille, joista toinen tai molemmat ovat vankilassa

Kestääkö? – kun parisuhteen välissä on muuri -opas on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen tai molemmat ovat vankilassa. Tarve parisuhteen tukemiselle on tullut ilmi RETSin Lue lisää

Lapsi- ja läheistyö koulutti joukon vapaaehtoisia läheisiä

Kokemukselliseen tukeen perustuva vapaaehtoistyö hyödyttää Lapsi- ja läheistyön ammattilaisia, asiakkaita sekä vapaaehtoisia itseään. Kun Rikoksettoman elämän tukisäätiön Lapsi- ja läheistyössä huomattiin, että asiakkailla on Lue lisää

Tukiasumispalvelusta tuli RETS-kodit

Asunto, kämppä, luukku, koti? Mikä kuulostaa mukavimmalta? ”Koti se on, jonka jokainen ihminen tarvitsee. Koti on turvapaikka, jossa voi rakentaa uutta, oman näköistä elämää”, Lue lisää

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto toimeentulotukilain 7 a pykälän muuttamisesta

VN/23656/2023 Voimassa olevan lain perusteella asumismenot on huomioitu täysimääräisenä, jos toimeentulotuen hakijalla ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta hankkia asuinpaikkakunnaltaan kustannuksiltaan asumisnormin mukaista asuntoa. Tämä Lue lisää