Raportit ja selvitykset

”Et vapautues olis elämä, jota elää”
Selvitys rikosseuraamusasiakkaiden avun tarpeista ja oikeuksien toteutumisesta 2020
Kriminaalihuollon tukisäätiö 9.11.2021

Hard Luck -nettikahvilahanke 2018–2020
Hard Luck -nettikahvilan toimintakertomus
Kriminaalihuollon tukisäätiö 6.5.2021

Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe -toiminnan perheleirien vaikuttavuusselvitys
Kriminaalihuollon tukisäätiö 4.6.2020

Vankien vanhempien tuki
Kriminaalihuollon tukisäätiö 16.1.2020

Ehjä perhe -toiminta & kriminaaliasiamiestoiminta
Lapsen oikeudet koskevat myos vankien lapsia 2020
Kriminaalihuollon tukisäätiö 16.11.2020

Tukiasumispalvelut
Krits_vertaisarvioinnin_koontiraportti_2017
Vastine_vertaisarviointiraporttiin_krits

Pääkaupunkiseudun maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena
Maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena
Monisteita 1/2014
3,3MB, päivitetty 21.10.2014

Kolmikantatyöskentely asteittaisessa vapautumisessa
Tuetun vapautumisen ja asuttamisen valmennuspalveluprojektin loppuraportti
2013
KOLMIKANTATYÖSKENTELY 210114
TUVAT loppuraportti
päivitetty 21.1.2015

Jenginuorten rikoksentorjuntahankkeen taustaraportti
Suomensomalien ja romanien yhteiskuntaan sopeutumisen haasteita sekä katsaus pohjoismaiseen jengikulttuuriin
Hanna Mäki-Tuuri
Jenginuorten rikostorjuntahankkeen taustaraportti
Monisteita 1/2012
ISBN 978-952-5929-13-3 (pdf) ISSN 2323-5691

Restoratiivisen oikeuden kehittäminen vakavissa rikoksissa – erityisesti vankilakontekstissa
Marjatta Kaurala
Raportteja 1/2012
ISBN 978-952-5929-11-9 (nid)
ISBN 978-952-5929-12-6 (pdf)
Restoratiivinen oikeus
1,1MB, päivitetty 11.9.2012

Ehjä perhe -hankkeen loppuraportti
Tarja Sassi
Monisteita 5/2011
ISBN 978-952-5929-09-6 (pdf)
Ehjä perhe loppuraportti
Ehjä perhe – Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen kehittämisprojekti 2007 – 2011
Loppuraportti Tarja Sassi Monisteita 5/2011
857KB, päivitetty 11.9.2012

SOAP – Sijoitus ohjattuun asumiseen -hankkeen loppuraportti
Monisteita 4/2011
SOAP Loppuraportti
SIJOITUS OHJATTUUN ASUMISEEN -projektin 2007-2011 loppuraportti
602KB, päivitetty 11.9.2012

Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat
Tarja Sassi
Monisteita 2/2011
ISBN 978-952-5929-10-2 (pdf)
Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat
1,7MB, päivitetty 11.9.2012

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen loppuraportti
Mirva Gullman, Kati Sunimento, Pirjo Poutala
Monisteita 3/2011
ISBN 978-952-5929-08-9 (pdf)
OPPIVA-hankkeen loppuraportti
1,2MB, päivitetty 11.9.2012

Kriminaaliasiamiestoiminnan arviointi ja kehitysnäkymät
Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila
Monisteita 1/2011
Kriminaaliasiamiestoiminnan arviointi ja kehitysnäkymät
Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila, Monisteita1/2011
752KB, päivitetty 10.7.2012

Lähelle – Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä
Hannakaisa Ryynänen, Maarit Suomela.
Raportteja 1/2011
ISBN 978-952-5929-02-7 (sid.)
ISBN 978-952-5929-03-4 (pdf)
Lähelle raportti
Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä, Hannakaisa Ryynänen, Maarit Suomela.
1,3MB, päivitetty 11.9.2012

Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema
Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila.
Raportteja 2/2010
Selvitys rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asemasta
(58 sivua, 2010) on laadittu kriminaaliasiamiestoiminnassa. Selvityksen keskeinen elementti on normaalisuusperiaate ja sen toteutuminen kohderyhmän arjessa.
602KB, päivitetty 10.7.2012

Seinien takana paljon työtä – Selvitys vankilasta vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuuksista.
Hannakaisa Ryynänen.
Raportteja 1/2010
ISBN 978-952-67170-6-7 (nid)
ISBN 978-952-67170-7-4 (pdf)
VASU loppuraportti
Selvitys vankilasta vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuuksista, Hannakaisa Ryynänen
761KB, päivitetty 11.9.2012

Omille jaloille – jalkautuvan vertaistalousneuvonnan projekti 2006 – 2009
Kriminaalihuollon tukisäätiön & Sininauhaliiton osahankkeen loppuraportti.
Jenni Tuulensuu.
Monisteita 1/2010
Omille jaloille loppuraportti
Omille jaloille – jalkautuvan vertaistalousneuvonnan projekti 2006-2009, Jenni Tuulensuu.
235KB, päivitetty 11.9.2012

Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus.
Marjatta Kaurala.
Monisteita 3/2009.
Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus
Kriminaalihuollon tukisäätiön asiamiestoiminnassa laadittu Suomen ensimmäinen vankien läheisistä tehty selvitys. Siinä nousivat keskeisesti esiin perheiden taloudellisen tuen tarpeet sekä yhteydenpidon hankaluudet vankilassa olevan puolison kanssa. Taloudelliset ongelmat liittyivät mm. siihen, että vankeusrangaistuksen takia usein vuosienkin ajan yksinhuoltajina olevat avio- ja avopuolisot eivät ole oikeutettuja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen eivätkä saa myöskään elatustukea, kuten muut yksinhuoltajat. Yhteydenpidon hankaluudet puolestaan liittyivät mm. vankiloiden perhetapaamisten vähäisyyteen ja lyhytkestoisuuteen.
946KB, päivitetty 6.7.2012

”Siististi siviiliin”
Terve-projektin loppuraportti
Liisa Uusitalo 2009
Terve-sivulle

”Koettiin olevamme se perhe…”
Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan BIKVA-arviointiraportti.
Tarja Sassi ja Petra Huhtimo.
Monisteita 1/2009
ISBN 978-952-67170-4-3 (nid)
ISBN 978-952-67170-5-0 (pdf)
”Koettiin olevamme se perhe…”
BIKVA-arviointiraportti Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -hankkeen (2007-2010) vangeille ja heidän perheilleen suunnatun vertaisryhmätoiminnan arviointi, jossa sovellettiin BIKVA-arviointimallia. Arvioijina olivat paitsi perheet myös heidän kanssaan työskentelevät tahot vankeudessa ja vapaudessa, sekä työntekijöiden esimiehet ja päättäjät.
1,9MB, päivitetty 6.7.2012

ADHD:n kuntoutuksesta rikosseuraamusalalla
Selvitys perustuu opinnäytetyöhön Laurea-ammattikorkeakoulussa
Maija Siltanen. Raportteja 1/2009
ISBN 978-952-67170-0-5 (nid)
ISBN 978-952-67170-1-2 (pdf)
ADHD:n kuntoutuksesta rikosseuraamusalalla
ADHD:n kuntoutuksesta rikosseuraamusalalla Selvitys perustuu opinnäytetyöhön Laurea-ammattikorkeakoulussa Maija Siltanen. Raportteja 1/2009 ISBN 978-952-67170-0-5 (nid) ISBN 978-952-67170-1-2 (pdf)
247KB, päivitetty 11.9.2012

Sosiaalityön kehittäminen suljetussa vankilassa. Kokemuksia sosiaalityöntekijänä Sukeva-projektista.
Anne-Maarit Antikainen.
Raportteja 1/2008
Sosiaalityön kehittäminen suljetussa vankilassa.
Kokemuksia sosiaalityöntekijänä Sukeva-projektista. Anne-Maarit Antikainen. Raportteja 1/2008.
231KB, päivitetty 11.9.2012

Terve-projektin teksti-tv-kampanja vankiloissa. Terve-projektin keväällä 2007 toteuttaman huumevalistuskampanjan toteutus ja arviointiraportti yhteistyössä YLEn, A-klinikkasäätiön ja Diakonia-ammattikoulun kanssa.
Monisteita 2/2007
Terve-sivulle

Kriminaalihuollon kentässä toimivien yhteisöjen viestintä Selvityksessä kartoitetaan jäsenjärjestöjen viestinnällisiä tarpeita.
Tuija Tervo
Monisteita 1/2007
Kriminaalihuollon kentässä toimivien yhteisöjen viestintä
512KB, päivitetty 11.9.2012

Tuettua polkua vapauteen – Riitta Granfeltin selvitys Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluista ammatillisen tuen näkökulmasta. Julkaistu 15.5. 2007.
Raportteja 1/2007
Tuettua polkua vapauteen
Riitta Granfeltin selvitys Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluista ammatillisen tuen näkökulmasta. Julkaistu 15.5. 2007. Raportteja 1/2007.
1,2MB, päivitetty 11.9.2012

KuVa-kansio: Kuntouttava vankityö Hämeenlinnan seudulla. Seminaarimuistio ja KuVa-projektissa kertynyt aineisto, 2006.
Jarno Ruotsalainen.
KUVA-kansio
KuVa-kansio: Kuntouttava vankityö Hämeenlinnan seudulla. Seminaarimuistio ja KuVa-projektissa kertynyt aineisto, 2006. Jarno Ruotsalainen.
2,3MB, päivitetty 11.9.2012

Kuntouttava vankityö. Selvitys työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa.
Jarno Ruotsalainen.
Raportteja 2/2006.
KUNTOUTTAVA VANKITYÖ
Selvitys työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa
657KB, päivitetty 11.9.2012

Kriminaaliasiamiesprojektin loppuraportti ja arviointi.
Kyösti Suonoja.
Raportteja 1/2006.
Kriminaaliasiamiesprojektin loppuraportti
632KB, päivitetty 10.7.2012

Vankilat, päihteet ja haittojen vähentäminen. Terve-projektissa julkaistu WHO:n tilannekatsauksen suomenkielinen versio.
Toim. Liisa Uusitalo.
Monisteita 1/2005.
Terve-sivulle

Velkaantuminen yhteiskuntaan integroitumisen esteenä. Tutkimussuunnitelma rikosseuraamuksesta vapautuvien velkatilanteesta.
Krits 2003
Vankien velat
Velkaantuminen yhteiskuntaan integroitumisen esteenä. Tutkimussuunnitelma rikosseuraamuksesta vapautuvien velkatilanteesta. Krits 2003
114KB, päivitetty 11.9.2012